• tentang kita

Dasar Privasi

1. Privasi di AccuPath®
AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®") menghormati hak privasi anda dan kami komited terhadap penggunaan Data Peribadi yang bertanggungjawab terhadap semua pihak berkepentingan. Untuk kesan ini, kami berdedikasi untuk mematuhi undang-undang Perlindungan Data, dan pekerja serta vendor kami mematuhi peraturan dan dasar privasi dalaman.

2. Mengenai Polisi ini
Dasar Privasi ini menerangkan cara AccuPath®dan ahli gabungannya memproses dan melindungi Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul oleh tapak web ini tentang pelawatnya ("Data Peribadi").AccuPath®'laman web s bertujuan untuk digunakan oleh AccuPath®pelanggan, pelawat komersial, rakan perniagaan, pelabur dan pihak lain yang berminat untuk tujuan perniagaan.Setakat AccuPath®mengumpul maklumat di luar laman web ini, AccuPath®akan memberikan notis perlindungan data yang berasingan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

3. Undang-undang Terpakai Perlindungan Data
AccuPath®ditubuhkan dalam pelbagai bidang kuasa dan laman web ini boleh diakses oleh pelawat yang berpangkalan di pelbagai negara.Dasar ini bertujuan untuk memberikan notis kepada Subjek Data mengenai Data Peribadi dalam usaha untuk mematuhi undang-undang Perlindungan Data yang paling ketat dalam bidang kuasa di mana AccuPath®beroperasi.Sebagai pengawal data, AccuPath®bertanggungjawab untuk pemprosesan Data Peribadi untuk tujuan dan dengan cara yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

4. Kesahihan Pemprosesan
Sebagai pelawat, anda mungkin pelanggan, pembekal, pengedar, pengguna akhir atau pekerja.Laman web ini bertujuan untuk memberitahu anda tentang AccuPath®dan produknya.Ia berada dalam AccuPath®'Minat yang sah untuk memahami kandungan yang diminati pelawat apabila mereka menyemak imbas halaman kami dan, kadangkala menggunakan peluang ini untuk berinteraksi secara langsung dengan mereka.Jika anda membuat permintaan atau pembelian melalui laman web kami, kesahihan pemprosesan adalah pelaksanaan kontrak di mana anda adalah pihak yang terlibat.Jika AccuPath®berada di bawah kewajipan undang-undang atau kawal selia untuk menyimpan rekod atau mendedahkan maklumat yang dikumpul di laman web ini, maka kesahihan pemprosesan adalah kewajipan undang-undang yang AccuPath®mesti akur.

5. Pengumpulan Data Peribadi daripada Peranti Anda
Walaupun kebanyakan halaman kami tidak memerlukan sebarang bentuk pendaftaran, kami mungkin mengumpul data yang mengenal pasti peranti anda.Sebagai contoh, tanpa mengetahui siapa anda dan dengan penggunaan teknologi, kami mungkin menggunakan Data Peribadi seperti alamat IP peranti anda untuk mengetahui lokasi anggaran anda di dunia.Kami juga mungkin menggunakan Kuki untuk mendapatkan maklumat tentang pengalaman anda di tapak web ini, seperti halaman yang anda lawati, tapak web dari mana anda datang dan carian yang anda lakukan.Pemprosesan Data Peribadi anda menggunakan Kuki dijelaskan dalam Dasar Kuki kami.Secara keseluruhan, aktiviti pemprosesan ini menggunakan data peranti peribadi anda yang kami berusaha untuk melindungi dengan langkah keselamatan siber yang mencukupi.

6. Pengumpulan Data Peribadi Menggunakan Borang
Halaman tertentu laman web ini mungkin menawarkan perkhidmatan yang memerlukan anda mengisi borang, yang mengumpulkan data pengenalpastian seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, serta data yang berkaitan dengan pengalaman kerja atau pendidikan terdahulu, bergantung pada alat pengumpulan.Sebagai contoh, mengisi borang sedemikian mungkin diperlukan untuk mengurus permintaan anda untuk menerima maklumat yang disesuaikan dan/atau memberikan perkhidmatan yang tersedia melalui tapak web, untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan kepada anda, untuk memberi anda sokongan pelanggan, untuk memproses permohonan anda, dsb. Kami mungkin memproses Data Peribadi untuk tujuan lain, seperti untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat Profesional Penjagaan Kesihatan dan pesakit.

7. Penggunaan Data Peribadi
Data Peribadi yang dikumpul oleh AccuPath®melalui laman web ini digunakan untuk menyokong hubungan kami dengan pelanggan, pelawat komersial, rakan niaga, pelabur, dan pihak lain yang berminat untuk tujuan perniagaan.Selaras dengan undang-undang Perlindungan Data, semua bentuk yang mengumpul Data Peribadi anda memberikan maklumat terperinci tentang tujuan khusus pemprosesan sebelum anda menyerahkan Data Peribadi anda secara sukarela.

8. Keselamatan Data Peribadi
Untuk melindungi privasi anda, AccuPath®melaksanakan langkah keselamatan siber untuk melindungi keselamatan Data Peribadi anda semasa mengumpul, menyimpan dan memproses Data Peribadi yang anda kongsi dengan kami.Langkah-langkah yang perlu ini adalah bersifat teknikal dan organisasi dan bertujuan untuk mencegah daripada perubahan, kehilangan dan akses tanpa kebenaran kepada data anda.

9. Perkongsian Data Peribadi
AccuPath®tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda yang dikumpul daripada tapak web ini dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa kebenaran anda.Walau bagaimanapun, dalam operasi biasa laman web kami, kami mengarahkan subkontraktor untuk memproses Data Peribadi bagi pihak kami.AccuPath®dan subkontraktor ini melaksanakan langkah kontrak dan lain-lain yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi anda.Khususnya, subkontraktor hanya boleh memproses Data Peribadi anda di bawah arahan bertulis kami, dan mereka mesti melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi data anda.

10. Pemindahan Rentas Sempadan
Maklumat peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di mana-mana negara di mana kami mempunyai kemudahan atau subkontraktor, dan dengan menggunakan perkhidmatan kami atau dengan memberikan Data Peribadi, maklumat anda mungkin dipindahkan ke negara di luar negara tempat tinggal anda.Sekiranya berlaku pemindahan rentas sempadan sedemikian, langkah berkontrak yang sesuai dan lain-lain telah disediakan untuk melindungi Data Peribadi anda dan untuk menjadikan pemindahan itu sah mengikut undang-undang Perlindungan Data.

11. Tempoh Pengekalan
Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan (-tujuan) ia diperoleh dan mengikut undang-undang Perlindungan Data dan amalan baik.Sebagai contoh, kami mungkin menyimpan dan memproses Data Peribadi untuk tempoh masa kami mempunyai hubungan dengan anda dan selagi kami menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda.AccuPath®mungkin dikehendaki menyimpan beberapa Data Peribadi sebagai arkib untuk tempoh masa yang kita perlu mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia yang tertakluk kepada kita.Selepas tempoh pengekalan data telah dicapai, AccuPath®akan memadam dan tidak lagi menyimpan Data Peribadi anda.

12. Hak anda mengenai Data Peribadi
Sebagai Subjek Data, anda juga boleh menggunakan hak berikut mengikut Undang-undang Perlindungan Data: Hak akses;Hak untuk pembetulan;Hak untuk memadam;Hak untuk sekatan pemprosesan dan membantah.Untuk sebarang pertanyaan mengenai hak anda sebagai Subjek Data, sila hubungicustomer@accupathmed.com.

13. Kemas kini Polisi
Polisi ini mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan undang-undang atau peraturan berkaitan Data Peribadi, dan kami akan menyatakan tarikh Polisi dikemas kini.

Terakhir diubah suai: 14 Ogos 2023